Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uposażenia strażaków PSP

Do sekretariatu Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ wpłynął projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Dokument zamieszczamy poniżej. W związku z koniecznością sformuowania odpowiedzi chętnych związkowców prosimy o nadsyłanie uwag do dnia 09-10-2016 roku.

PROJEKT

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …