Spotkanie Komendanta Głównego PSP z przedstawicielami związków zawodowych

31 sierpnia 2016 roku odbyło się spotkanie kierownictwa Komendy Głównej PSP z przedstawicielami central związków zawodowych działających w Państwowej Straży Pożarnej.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Komendanta Głównego PSP, Krajową Sekcję Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ reprezentował wiceprzewodniczący KSP Damian Kochoń, ze strony kierownictwa Państwowej Straży Pożarnej obecni na spotkaniu byli: nadbryg. Leszek Suski Komendant Główny PSP oraz jego zastępcy st. bryg. Marek Jasiński i st. bryg. Krzysztof Hejduk.

Tematem wiodącym spotkania był projekt ustawy modernizacyjnej na lata 2017-2020w aspekcie jej wpływu na infrastrukturę (potrzeby uzupełnienia wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, wyposażenia osobistego strażaków, budowy bądź rozbudowy strażnic), oraz wzrost uposażeń strażaków.

Przedstawiciele związków zawodowych zaznaczyli, że istniejący projekt ustawy nie spełnia oczekiwań strażaków w wielu kwestiach, a w szczególności wysokości uposażeń.

Nadbrygadier Leszek Suski zgodził się z uwagami podkreślając, że jest to tylko projekt, a wersja ostateczna pozwoli na realizację oczekiwań strażaków. Strony spotkania wyraziły intencję dalszej współpracy w zakresie  prac związanych z ustawą modernizacyjną na lata 2017-2020.

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …