Wspólne Stanowisko Związków Zawodowych do Ustawy modernizacyjnej na lata 2017-2020

W dniu 16 czerwca 2016 roku odbyło się kolejne posiedzenie Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na posiedzeniu przekazano przedstawicielowi MSW wspólne stanowisko wszystkich Central Związkowych działających w strukturach MSWiA co do kształtu Ustawy modernizacyjnej na lata 2017-2020.

Stanowisko zawiera główne zagadnienia które zdaniem wszystkich związkowców należy przeanalizować i zmienić. Jesteśmy zadowoleni z faktu iż po wielu latach Ustawa Modernizacyjne wreszcie ma szanse wejść w życie, jednak uważamy że potrzeby każdej ze służb są dużo większe w stosunku do propozycji strony Rządowej.

Główne zagadnienia poruszone w Stanowisku to:

1. Co najmniej dwukrotne zwiększenie środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych naszych formacji.

2. Sfinansowanie całości Ustawy ze środków budżetu państwa, a nie jak zapisano w projekcie także ze środków bieżących poszczególnych służb.

3. Systematyczne zwiększanie liczby funkcjonariuszy w służbach dla uzupełnienia braków kadrowych

4. Ustawa powinna dotyczyć funkcjonariuszy i pracowników (służb państwowych) a nie stowarzyszeń i innych organizacji społecznych jak jest to zapisane w projekcie.

Krajową Sekcję Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ reprezentowali Robert Osmycki i Bartłomiej Mickiewicz.

Poniżej przedstawiamy oryginalną treść Stanowiska.

STANOWISKO WSPÓLNE

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …