Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne

W związku z informacją o zakończeniu fiaskiem między Rządem RP, a Porozumieniem Zielonogórskim Lekarzy w wyniku którego co najmniej ponad 30% placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej może nie funkcjonować przypominamy, że w ramach nowelizacji ubezpieczeń, od czerwca 2014 roku centrale związków zawodowych podpisały umowę z ubezpieczycielami na dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne.
Ubezpieczenie zdrowotne w zależności od wariantu gwarantuje nieodpłatnie m.in.:

 Ubezpieczenie minimalne:

-dostęp do lekarzy internistów i pediatrów w całym kraju:
a. przy zgłoszeniu telefonicznym do 48 godzin;
b. w sytuacjach nagłych natychmiastowo w wyznaczonych placówkach (o takich placówkach otrzymacie informację telefonicznie lub internetowo) w ramach tzw. pomocy doraźnej;
-do kilku podstawowych lekarzy specjalistów według umowy;
-podstawowe badania specjalistyczne (USG, EKG) na zlecenie lekarza;

 Ubezpieczenie pełne:
-dostęp do lekarzy internistów i pediatrów według zasad jak wyżej;
-lekarze specjaliści: pełny wachlarz (około trzydziestu specjalności);
-duża grupa badań specjalistycznych (USG, EKG, rezonans, tomografia komputerowa itp.) według zaleceń lekarzy;
-bardzo często realizacja zleceń lekarzy NFZ;
-możliwość wezwania karetki pogotowia lub pomocy lekarskiej do domu (ilość ograniczona).

Zgodnie z umową, terminy dostępu do lekarzy specjalistów lub badań specjalistycznych następują w nieprzekraczalnych terminach do kilku tygodni. W przypadkach nagłych pomoc i badania specjalistyczne wykonywane mogą być „od ręki”.
Warunki ubezpieczeń (kwoty ubezpieczenia) zależne są od wariantu przyjętego przez strażaków i pracowników PSP oraz od ilości osób zainteresowanych.
Przypominam, że ubezpieczenie mogą zawrzeć strażacy oraz pracownicy PSP oraz ich najbliższe rodziny (współmałżonek, dzieci do 18 roku życia lub uczące się). Wszystkim zainteresowanym przypominamy, że informacje o warunkach ubezpieczeń zdrowotnych znajdują się we wszystkich komendach Państwowej Straży Pożarnej u osób zajmujących się ubezpieczeniami.
W przypadku innych pytań proszę kontaktować się z MENTOR S.A. w Toruniu.

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …