Wstępną prognoza makroekonomiczna na potrzeby opracowania budżetu na 2015

Przewodniczący Zarządów Regionów Przewodniczący Sekretariatów Branżowych

Szanowni Państwo

Przesyłam otrzymaną od Rządu wstępną prognozę wielkości makroekonomicznych przyjętych do prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2015. Proszę o pilne przesłanie do 19 maja 2014 r. uwag na temat prognoz rządowych oraz propozycji:
-procentowego wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2015;
-wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;
-zwiększenia wskaźnika waloryzacji rent i emerytur o procent realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym (ustawowo co najmniej 20 %).
Powyższe propozycje są niezbędne do dalszych prac oraz próby wypracowania wspólnego stanowiska strony związkowej w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.
Przepraszam za tak krótki termin konsultacji, ale wynika on z ustawowego kalendarium prac nad projektem ustawy budżetowej.
Z poważaniem
Członek Prezydium Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność”
Henryk Nakonieczny

Sprawdź również

Funkcjonariusze chcą realnego zrównania uposażeń z żołnierzami

Struktury Związku zrzeszające mundurowych przyjęły wspólne stanowisko krytycznie oceniające pomysł zrównania uposażeń tylko w pierwszych grupach …