Walne Zebranie Delegatów KSP NSZZ ”Solidarność” – relacja

KOMUNIKAT z Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność”

 

fot7mW dniach od 27 do 30 kwietnia 2014r. w Rajgrodzie k. Grajewa (woj. podlaskie)odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność”. Na Walne Zebranie przybyło siedemdziesięciu pięciu z pośród osiemdziesięciu dwóch delegatów oraz przedstawiciele organizacji związkowych nie będący delegatami, a także zaproszeni goście.

W dniu 28 kwietnia 2014r. przedstawiciele grupy brokerskiej MENTOR SA przedstawili nowe propozycje ubezpieczeniowe. Prezentacja obejmowała pełen zakres ubezpieczeń. Ubezpieczenia będą mogły wejść w życie po podpisaniu Porozumienia przez Komendanta Głównego PSP oraz stosownych umów z ubezpieczycielami.
W czasie Walnego Zebrania po złożeniu sprawozdania przez ustępujące władze, przeprowadzono wybory do władz na kadencję 2014 – 2018.

Sprawozdanie obejmowało informacje o najważniejszych zadaniach realizowanych przez Radę Sekcji w latach 2010 – 2014 w tym m.in. negocjacje ws. nowego systemu emerytalnego dla funkcjonariuszy zatrudnionych po 1 I 2013r. i pozostawienia uprawnień emerytalnych dla funkcjonariuszy zatrudnionych do 31 XII 2012r.; przeprowadzone akcje protestacyjne, manifestacje i pikiety przez Sekcję, w ramach działań NSZZ ”Solidarność” lub wspólnie z Federacją ZZ Służb Mundurowych; działanie na rzecz powstania Fundacji „Solidarni” wspierającej potrzebujących strażaków, pracowników PSP oraz członków ich rodzin a także emerytów i rencistów; wsparcia prawnego dla strażaków i pracowników zrzeszonych w NSZZ ”Solidarność”; prowadzonych spraw bieżących poprzez wspieranie działań sekcji wojewódzkich, podejmowanie interwencji u Komendanta Głównego oraz w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych; składania opinii w przypadku projektów ustaw i rozporządzeń; współpracy z Komisją Krajową NSZZ ”Solidarność”; działań na rzecz powstawania nowych struktur związkowych.
W dniu 28 kwietnia 2014 przeprowadzono wybory na Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność”. W wyniku uzyskania większości głosów na Przewodniczącego wybrany został kol. Robert Osmycki.
W dniu 29 kwietnia 2014r. przeprowadzono wybory do władz Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność”. Wybrano czterdziestodwuosobową Radę Sekcji w skład której oprócz Przewodniczącego weszli przewodniczący struktur wojewódzkich i dwudziestu pięciu członków Rady.

fot15m fot12mNastępnie wybrano pięcioosobową Komisję Rewizyjną Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność”, której Przewodniczącym został kol. Tomasz Łobos (KM PSP Żory). Ponadto w czasie ukonstytuowania się Rady Sekcji wybrano trzynastoosobowe Prezydium (wraz z Przewodniczącym). Na wiceprzewodniczących wybrano kolegów Damiana Kochonia (KM PSP Gliwice), Wiesława Wojciechowskiego (KM PSP Wrocław), Leszka Błaszczyka (woj. łódzkie).
W dniu 28 kwietnia 2014r Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pożarnictwa odwiedzili Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych pan Stanisław Rakoczy oraz Komendant Główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz wraz z towarzyszącymi osobami. Goście odpowiadali na pytania dotyczące spraw służby m.in. pan Minister Stanisław Rakoczy odpowiadał na pytania dotyczące kwestii podwyżek dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w Państwowej Straży Pożarnej oraz na temat możliwości zmiany rozporządzenia dotyczącego rozliczania czasu wolnego w zamian za dni świąteczne w dni wolne od pracy (soboty i niedziele) lub drugi dzień świąteczny w tygodniu. Pan Komendant Główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz odpowiadał na pytania dotyczące kwestii awansowych i zasad przekazywania wniosków awansowych; przepisu kwalifikacyjnego; przedstawił stanowisko w sprawie podniesienia grup na stanowiskach kierowania; ocenił współpracę z władzami Krajowej Sekcji Pożarnictwa. Ponadto p. gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz zapoznał się z kilkoma zdarzeniami mającymi miejsce w różnych regionach Kraju. Na zakończenie spotkania p. Minister Stanisław Rakoczy złożył życzenia z okazji nadchodzącego Dnia Strażaka.
Walne Zebranie Delegatów podjęło również szereg uchwał organizacyjnych oraz zadaniowych. W ramach uchwał zadaniowych przyjęto:
– uchwałę w sprawie przedstawienia wniosku zmiany zasad rozliczania dni świątecznych;
– uchwałę w sprawie uzyskania informacji o rozliczeniu środków za nadgodziny;
– uchwałę w sprawie działań na rzecz wzrostu wynagrodzeń;
– uchwałę w sprawie wniosku podniesienia grup na stanowiskach kierowania;
– uchwałę w sprawie wniosku zmiany rozporządzenia kwalifikacyjnego;
– uchwałę w sprawie wniosku rozliczania urlopu rodzicielskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
– uchwałę w sprawie zastępstwa strażaków w systemie zmianowym przez strażaków w systemie codziennym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Przewodniczący Walnego Zebrania
Delegatów KSP
NSZZ ”Solidarność”
Wiesław Wojciechowski

Sprawdź również

Bartłomiej Mickiewicz nadal będzie kierować Sekretariatem Służb Publicznych

W dniach 21-23 czerwca br. w Sierpcu odbył się XIII Kongres Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych …