List KSP NSZZ "Solidarność" do Przewodniczącego Łódzkiego ZZS "Florian".

List_do_podolskiego_2014_Page_1Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” w nawiązaniu do przekazanego nam do wiadomości w maju br. stanowiska – wotum Łódzkiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków „FLORIAN” z dnia 17 marca 2014 r. wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec nieprawdziwego obrazu przedstawianych tam kwestii. Od lat wyciągane i powielane nieprawdziwe i zmanipulowane informacje szkalujące dobre imię strażaka Państwowej Straży Pożarnej, szkodzą wzajemnej współpracy pomiędzy pracodawcą, a związkami zawodowymi, jak i również w relacjach pomiędzy związkami zawodowymi. Te nieodpowiedzialne i przekraczające wszelkie granice działania prowadzone w taki sposób i na taką skalę obniżają zaufanie społeczne naszej formacji wśród organów państwowych, samorządowych i parlamentarzystów. Dlatego też zmuszeni jesteśmy przedstawić obiektywny stan rzeczy czując odpowiedzialność za dobre imię strażaka i broniąc zaufania do Państwowej Straży Pożarnej.
Zarzuty w zakresie funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w Radomsku i Łowiczu nie mają swojego potwierdzenia w rzeczywistości. W Komendzie Powiatowej PSP w Radomsku i Łowiczu działają Komisje Zakładowe NSZZ „Solidarność”, które reprezentują większość załogi (w Łowiczu ponad 90%) i wyrażajązdecydowany sprzeciw wobec fałszywego obrazu swoich komend.
Twierdzą, że działania związku zawodowego „FLORIAN” od samego początku były skierowane przeciwko innym strażakom i komendantom. Jednocześnie wskazują, że postępowanie osób funkcyjnych związku „Florian” jest wysoce nieetyczne.
Podkreślają, że w Radomsku obecny Przewodniczący założył związek zawodowy „FLORIAN” w momencie ukarania Go przez Sąd Rejonowy w Radomsku w celu uniknięcia odpowiedzialności. Za wykroczenie, a przede wszystkim zachowanie, które jest niegodne naszego munduru, ukarany został poprzez degradację ze stopnia młodszego brygadiera do stopnia kapitana. Dlatego obecnie chce się odegrać na innych, szczególnie na przełożonym, nadal nie rozumiejąc, że to on postąpił niegodnie i może mieć pretensję tylko do siebie. Ponadto obecnie wykorzystuje swoje stanowisko służbowe (dowódca zmiany) szykanując innych strażaków podczas zmiany służby, a przede wszystkim atakuje członków naszego związku. W Komendzie Powiatowej PSP w Łowiczu związek zawodowy „FLORIAN” od kilkunastu lat prowadzi walkę z członkami naszego związku i kolejnymi Komendantami Powiatowymi, (w tym okresie zmieniło się pięciu Komendantów Powiatowych) co zdaniem naszych kolegów wpływa negatywnie na funkcjonowanie komendy i atmosferę pracy. ZZS „Florian” w Łowiczu liczy kilku pracujących w komendzie strażaków, którzy w każdej kwestii mają odmienne zdanie i bezwzględnie twierdzą, że tylko oni mają rację. Jedynym celem działania jest tu wykazanie że komendant jest nieudolny, postępuje niezgodnie z prawem, nieuczciwie traktuje pracowników i tym podobne zarzuty. Przewodniczącym związku zawodowego „FLORIAN” w Łowiczu jest dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, w stosunku
do którego z uwagi na jego postawę, zachowanie i postępowanie z podwładnymi i współpracownikami, cała załoga jest bardzo negatywnie nastawiona i nie widzi żadnej możliwości dalszej współpracy. Nie ma on żadnych zahamowań, gdy pojawi się jakikolwiek problem, winę zrzuca na podwładnych lub przełożonych, a sam uważa się za nieomylnego. Nie jest w stanie wziąć na siebie odpowiedzialności i jak dowódca stanąć ze swoją załogą. Natomiast jak pojawi się poważny problem , który należy odpowiedzialne i wspólnie wyjaśnić znajduje się na długotrwałych
wielomiesięcznych zwolnieniach lekarskich. Obecnie choruje od grudnia 2013r i nic nie wskazuje, że szybko się to zmieni. W poprzednich latach było tak samo.
Oczywiście choroba ta nie pozwala pełnić służby, natomiast nie przeszkadza w działalności związkowej i braniu udziału w wyborach na przewodniczącego związku.
Zasada obrzucania jak błotem, jakimikolwiek zarzutami, ponieważ i tak się coś „przykleji” stosowana w waszym stanowisku jest niedopuszczalna i niegodna.
Podobna sytuacja miała miejsce kilka lat temu w Zduńskiej Woli, gdzie Łódzki Zarząd Wojewódzki Związku Zawodowego Strażaków FLORIAN kierował liczne zarzuty do instytucji, mediów i organów zewnętrznych oraz przełożonych wyższych szczebli służbowych w stosunku do Komendanta Powiatowego, że dopuścił się przestępstwa przy zakupie samochodu ratowniczo-gaśniczego. Ostatecznie wszystkie instytucje, przełożeni oraz prokuratura odrzuciły zarzuty, które były bezpodstawne co spowodowało, że Przewodniczący ŁZW ZZS „FLORIAN” w podpisanej ugodzie w Sądzie Rejonowym w Łodzi oświadczył, że Komendant Powiatowy nie dopuścił się przestępstwa przy zakupie samochodu ratowniczo-gaśniczego. Czy niczego to Pana nie nauczyło.
W przedstawionym stanowisku po raz kolejny z uporem świadczącym o złej woli wskazuje Pan fałszywy obraz nieprawidłowego funkcjonowania komend powiatowych naszego województwa.
Przecież Pan pełniąc swoją funkcję związkową, będąc od ośmiu lat całkowicie zwolniony z wykonywania pracy w Komendzie Powiatowej PSP w Kutnie, powinien w sposób szczególnie rozważny i z większą pokorą odnosić się do problemów naszej służby oraz ciężko pracujących strażaków aby szukać dobrych rozwiązań i pomagać załogom, a nie prowadzić działania, które wpływają na obniżenie poziomu zaufania
społecznego i wyrządzają tyle krzywdy. Być może fakt, że nie pełni Pan od ośmiu lat służby oderwało Pana od naszej strażackiej rzeczywistości ale to nie usprawiedliwia a wręcz odwrotnie nakłada jeszcze większą odpowiedzialność i pokorę .

Zgodnie ze statutem ZZS „Florian” jednym z głównych celów jest- „Działanie zmierzające do podniesienia zaufania społecznego do strażaka”. Prowadzone działania są sprzeczne z celem statutowym związku oraz godzą w dobre imię naszej formacji. Jednocześnie uważamy, że kierowanie skargi i domaganie się ukarania (donoszenie do Komendanta Głównego PSP) przez związek zawodowy na szeregowego strażaka (stażystę) jest w naszym odczuciu dalece nieetyczne i nie godne postawy związkowca.
Zbliżający się okres wyborów w Waszym związku i konieczność wykazania swej pracy, a przede wszystkim chęć kolejnego czteroletniego zwolnienia od obowiązku pełnienia służby, celem oddelegowania do prowadzenia działalności związkowej, pozostawiam ocenie związkowców, natomiast nie może być to jakimkolwiek usprawiedliwieniem tak nieodpowiedzialnych i szkodliwych działań.

z up. Prezydium
Wice-Przewodniczący
Leszek Błaszczyk

do wiadomości:
1. Minister Spraw Wewnętrznych ul. Stefana Batorego 5; 02-591 Warszawa
2. Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska 104; 90-926 Łódź
3. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
4. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
5. Zarząd Krajowy ZZS „FLORIAN” ul. Podchorążych 38; 00-463 Warszawa
6. Federacja Służb Mundurowych Województwa Łódzkiego
7. Parlamentarzyści Ziemi Łódzkiej
8. Marszałek Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8; 90-051 Łódź
9. Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego; Rynek 1-7; 98-400 Wieruszów
10. Regionalna Sekcja Pożarnictwa Strażaków PSP Województwa Łódzkiego ul. Tamka 10; 91-403 Łódź
11. Rada Wojewódzka OPZZ
12. ZW NSZZ Pracowników Pożarnictwa

List_do_podolskiego_2014

Sprawdź również

Obrady KSP NSZZ „Solidarność” z udziałem kierownictwa PSP

Sytuacja finansowa PSP i realizacja tegorocznych podwyżek to niektóre z tematów omawianych na posiedzeniu Rady Krajowej …