Zebranie zachodniopomorskich związkowców

W dniach 25-26 kwietnia odbyło się zebranie Zachodniopomorskiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. Związkowcy spotkali się z Zachodniopomorskim Komendantem Wojewódzkim PSP oraz odbyli szkolenie, które pomoże im w dalszej działalności. W zebraniu uczestniczył członek Prezydium KSP NSZZ „Solidarność” Bogumił Goździk.

Podczas zebrania odbyło się szkolenie przeprowadzone przez pracowników Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Zakres szkolenia obejmował procedurę powoływania Społecznego Inspektora Pracy (SIP) oraz praw i obowiązków jakie leżą w kompetencji SIP.

Kolejnym punktem zebrania była wizyta Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Mirosława Pendera oraz p.o. Komendanta Powiatowego w Goleniowie bryg. Piotra Tuzimka. Pan st. bryg. Mirosław Pender omówił bieżącą sytuację w PSP panującą na terenie województwa Zachodniopomorskiego oraz przedstawił problemy jakie stoją przed formacją w najbliższej przyszłości.

Ostatnim etapem zebrania ZMSP NSZZ Solidarność było szkolenie przeprowadzone przez mec. Piotra Wideryńskiego z zakresu procedowania dokumentacji i postępowania komisji dyscyplinarnych oraz omówienie uprawnień jakie posiada kierujący pojazdami uprzywilejowanymi.

5efeddef-b2f7-4d78-99f9-e04f1c764871

2f52e579-70be-469a-88c8-7d7ff92e0be5

67aeec04-6110-4846-b138-a98302e0d839

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …