Obrady mazowieckich związkowców

Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie był miejscem spotkania mazowieckich związkowców, które odbyło się 27 marca 2024 r. Podczas połączonego posiedzenia Rady Mazowieckiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” oraz Międzyzakładowej Organizacji Związkowej nr 1504 podsumowano miniony rok i podjęto decyzję dotyczące tegorocznych planów.d121f7c5-eaf2-43be-8ae4-ea8f3b4e724e

W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdania z działalności w ubiegłym roku, podjęto związane z tym niezbędne uchwały oraz zatwierdzono m.in. preliminarz finansowy na rok 2024 oraz przyjęto nowych członków. Spotkanie było także okazją do omówienia bieżącej sytuacji w Mazowieckiej Komendzie Wojewódzkiej PSP oraz Komendzie Miejskiej PSP m. st. Warszawy.

Jednym z poruszonych tematów był planowany na 10 maja protest przeciwko tzw. Zielonemu Ładowi, jaki organizuje NSZZ „Solidarność” i przygotowania do złożenia wniosku o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum. Podkreślono, że unijna polityka klimatyczna będzie mieć negatywne skutki dla każdego z obywateli, potrzebne są więc zdecydowane działania, by się jej przeciwstawić. Z tego też powodu przewodniczący MMSP Marcin Dzięgielewski oraz przewodniczący MOZ Piotr Turowski zaapelowali o liczny udział w planowanej manifestacji.

image0 (1)

image1 (2)

image2 (2)

image3 (1)

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …