Spotkanie Międzyregionalnej Małopolskiej Sekcji Pożarnictwa

W dniu 22.03.2024 r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie odbyło się spotkanie Międzyregionalnej Małopolskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. Na zebranie został zaproszony Bartłomiej Mickiewicz – Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ‘’Solidarność” oraz Małopolski Komendant Wojewódzki, którego w zastępstwie reprezentował st. bryg. dr inż. Arkadiusz Kielin – Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

krakow1

Podczas spotkania poruszano sprawy bieżące m. in. rozporządzenie płacowe, współpraca strony związkowej z rządową, temat ochrony ludności i możliwość przejęcia obowiązków przez PSP, stan budżetów rzeczowych komend PSP, ilość strażaków przypadająca na 1000 mieszkańców w województwie małopolskim.

Miłym akcentem spotkania było przywitanie st. bryg. dr inż. Arkaiusza Kielina na nowym stanowisku oraz złożenie życzeń owocnej współpracy ze stroną związkową.

krakow3

 

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …