Łódzcy związkowcy podnosili kompetencje z zakresu finansów

W dniach 1-2 marca br., w hotelu Stado Ogierów Bogusławice odbyło się zebranie członków Międzyregionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” strażaków PSP woj. łódzkiego połączone z cyklem szkoleń współorganizowanych przez Krajową Sekcję Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” z zakresu finansów w Państwowej Straży Pożarnej oraz zakładowych organizacjach związkowych.  szkolenie-łódź2

Szkolenie, w którym udział wzięło ponad 40 osób, poprowadził kol. Łukasz Stefański, przewodniczący Zachodniopomorskiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ,,Solidarność”, podzielone było na dwa bloki.

W pierwszym bloku prowadzący szkolenie omówił podstawowe akty prawne regulujące budżet i uposażenia PSP, przedstawił poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej, omówił tzw. średnią płacową oraz plany budżetowe komend PSP. Szczególną uwagę poświęcono uprawnieniom związków zawodowych w zakresie kontroli i wydatkowania środków budżetowych jednostek organizacyjnych PSP. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się jakie czynności mogą podejmować w przypadku przesuwania środków finansowych bez wymaganych uzgodnień z zakładową organizacją związkową. Zdobyta wiedza z pewnością przyczyni się do jeszcze lepszego reprezentowania członków związku.

Drugi blok szkolenia poświęcony był prowadzeniu dokumentacji finansowej oraz rozliczeniom finansowym jakie muszą składać zakładowe organizacje związkowe (CIT-8).

Część szkoleniowa zakończona została wspólnym obiadem, po którym masztalerz Grzegorz przybliżył uczestnikom szkolenia historię zabytkowego i malowniczego miejsca jakim jest Stado Ogierów Bogusławice. Na zakończenie zebrani spotkali się przy wspólnym ognisku i kolacji, która była jednocześnie świetną okazją do wymiany doświadczeń i integracji.

szkolenie-łódź5

szkolenie-łódź

szkolenie-łódź3

szkolenie-łódź4

 

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …