Łagodniejsze kryteria zdrowotne dla wracających do służby? Jest opinia KSP.

Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” wydała negatywną opinię do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa. Związek odniósł się również do nieprzestrzegania przez ministerstwo trybu opiniowania.

Z przygotowywanego przez resort projektu (pisaliśmy o nim tutaj) wynika, że obniżone mają zostać kryteria zdrowotne dla tych mundurowych, którzy ponownie chcą wstąpić w szeregi Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa. Jak wykazano w opinii będzie to powodem wielu niekorzystnych dla naszej formacji następstw. Cała opinia znajduje się poniżej:

ksp-__-02-2024_opinia_zdolność_do_służby__1_-1

Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” zwróciła również uwagę na łamanie praw związkowych, do którego doszło przy okazji skierowania do uzgodnień powyższego projektu. Związki otrzymały przedmiotowy projekt 14 lutego br., a najpóźniej 19 lutego ministerstwo oczekiwało uwag. W piśmie kierującym projekt do uzgodnień zaznaczono również, że niezgłoszenie uwag we wskazanym terminie, będzie traktowane jako akceptacja przedmiotowego projektu. Takie działanie jest naruszeniem trybu i zasad określonych w art. 19 ustawy z dnia z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Pismo w tej sprawie publikujemy poniżej:

ksp-09-02-2024_terminy-1

ksp-09-02-2024_terminy-2

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …