Związek musi mówić jednym głosem

W piątek 12 stycznia 2023 r. w Białej Podlaskiej odbyło się zebranie Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” działającej przy tamtejszej Komendzie Miejskiej PSP. Związkowcy podsumowali miniony rok i omówili plany na najbliższą przyszłość. Zebranie było także okazją do spotkania z przewodniczącym Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” Bartłomiejem Mickiewiczem.419231201_388005426953112_705511332734158453_n

Przewodniczący Komisji Zakładowej Piotr Oskwarek przedstawił sprawozdanie z działalności w minionym roku. Członkowie Związku mogli się zapoznać ze szczegółową sytuacją finansową Organizacji i przedyskutować plany na rok 2024.

Przewodniczący KSP Bartłomiej Mickiewicz omówił ostatnie wydarzenia, które miały miejsce w Związku i PSP, w tym spotkanie przedstawicieli NSZZ „Solidarność” z kierownictwem MSWiA (pisaliśmy o tym tutaj). W swoim wystąpieniu przewodniczący podkreślił także jak ważna jest jedność w związku.

Związek musi mówić jednym głosem. Bez zaufania, współpracy poszczególnych struktur nie da się skutecznie działać dla dobra wszystkich strażaków i pracowników Państwowej Straży Pożarnej – powiedział Bartłomiej Mickiewicz.

 W zebraniu uczestniczył również Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej bryg. mgr inż. Paweł Jakubowicz.

412642911_1972990019763335_1582715544387482754_n

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …