Zmiana na stanowisku Komendanta Głównego

Nadbryg. Mariusz Feltynowski zastąpił generała brygadiera Andrzeja Bartkowiaka na stanowisku komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Nadbryg. Feltynowski dotychczas sprawował funkcję Rektora – Komendanta Akademii Pożarniczej.feltynowski

Nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski w 1999 r. ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera pożarnictwa. W 2001 r. ukończył również uzupełniające studia magisterskie na kierunku finanse i bankowość w Akademii Finansów w Warszawie. Stopień naukowy doktora uzyskał w 2016 r. w specjalizacji zarządzanie instytucjami publicznymi w dziedzinie nauk społecznych na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Posiada duże doświadczenie zawodowe, zdobyte m.in. na stanowisku Dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności oraz biorąc udział w organizacji i zarządzaniu kilkusetosobowymi zgrupowaniami podczas ćwiczeń oraz akcji ratowniczych (m.in. Haiti, Liban). W 2014 i 2020 r. sprawował funkcję Przewodniczącego Grupy Regionalnej Europa/Afryka/Bliski Wschód w ramach Międzynarodowej Grupy Doradczej ds. Poszukiwań i Ratownictwa ONZ (INSARAG). Od stycznia 2021 r. zajmował stanowisko rektora-komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, przemianowanej następnie na Akademię Pożarniczą.

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …