Blisko pół miliona zdarzeń w 2023 r., ale i tak było spokojniej niż w latach wcześniejszych

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Komendę Główną PSP w 2023 roku strażacy odnotowali ponad 486 tysięcy interwencji, w tym dwukrotnie poza granicami kraju. To jest o 122 tysiące interwencji mniej niż w rekordowym 2022 roku, kiedy strażacy notowali 608 tysięcy zdarzeń.

89f667a1-f8a6-4319-b590-aa74a39946b5

 

Ubiegły rok to 99288 pożarów, 339998 miejscowych zagrożeń oraz 46877 fałszywych alarmów. Przez cały 2023 rok powstało 29735 pożarów w obiektach mieszkalnych, niestety 365 osób straciło życie a 1921 odniosło obrażenia. To o 22 ofiary śmiertelne mniej niż w 2023 roku.

Ponadto, w związku z emisją tlenku węgla, strażacy odnotow, ali 4350 interwencji, w których 53 osoby uległy śmiertelnemu zatruciu czadem, a 1468 uległo podtruciu. To o 15 ofiar śmiertelnych czadu mniej niż w 2023 roku. Od rozpoczęcia sezonu grzewczego w październiku 2023 roku strażacy interweniowali 1089 razy w związku z emisją czadu. W wyniku zatrucia tlenkiem węgla 22 osoby straciły życie, a 538 odniosło obrażenia.

W grupie pożarów odnotowano m. in.  16117 pożarów upraw, 8607 pożarów środków transportu, 4621 pożarów lasów, 2261 pożarów obiektów użyteczności publicznej, 2123 pożarów obiektów produkcyjnych oraz 862 pożary obiektów magazynowych.

W minionym roku, w grupie miejscowych zagrożeń, strażacy najczęściej interweniowali przy usuwaniu skutków sił natury, w tym silnego wiatru 64376, opadów śniegu 12209, opadów deszczu 12016 i przyborów wód w rzekach 4074. Ponadto, odnotowano 57674 wypadków drogowych oraz 35817 działań o charakterze medycznym.

Ponadto, strażacy podejmowali interwencje związane z ratownictwem chemicznym 7426 i ekologicznym 1075, na akwenach 7724 oraz uszkodzeniami budynków 4542.

Najwięcej interwencji odnotowano na terenie województw: mazowieckiego 70294, śląskiego 62963, małopolskiego 42622, wielkopolskiego 41690 oraz dolnośląskiego 40732.

W lutym po trzęsieniu ziemi w Turcji (http://kspnszz.org/index.php/2023/02/08/liczy-sie-kazda-minuta-st-kpt-wojciech-broda-nalezacy-do-nszz-solidarnosc-relacjonuje-z-turcji-akcje-ratownicza/) oraz w lipcu w związku z pożarami lasów w Grecji (https://www.tysol.pl/a107740-z-woda-nie-jest-tak-prosto-polscy-strazacy-bronia-grecji-przed-zywiolem) polscy strażacy brali udział w misjach zagranicznych.

Żródło: KG PSP

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …