Szkolenie finansowe mazowieckich związkowców

W dniach 23-24 listopada 2023 r. z inicjatywy przewodniczącego Marcina Dzięgielewskiego, w siedzibie Mazowieckiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, odbyły się dwie tury szkolenia związkowego. Ich celem  było przybliżenie członkom związku tematyki związanej z szeroko rozumianymi finansami w PSP. Prowadzącym był kol. Łukasz Stefański przewodniczący Zachodniopomorskiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, przy aktywnym udziale kol. Katarzyny Królak KW PSP Warszawa.szkolenie mazowsze

W związku z dużym zainteresowaniem uczestników podzielono na dwie grupy. Pierwsza część szkolenia opierała się głownie na przybliżeniu aktów prawnych regulujących uposażenia w PSP, omówieniu i analizie budżetu komendy, wyjaśnieniu czym jest średnia płacowa i z czego wynika oraz jakie w związku z tym uprawnienia posiada strona społeczna. Natomiast druga część spotkania to wymiana doświadczeń związanej z tematyką szkolenia oraz związanych z nią możliwości negocjacji i uzgodnień z pracodawcą.

Szkolenie przebiegało w doskonałej atmosferze, czego najlepszym posumowaniem niech będzie fakt, chęci uczestnictwa wszystkich obecnych w kolejnych tego typu przedsięwzięciach.szkolenie mazowsze2

szkolenie mazowsze1

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …