Uroczystości pogrzebowe śp. gen. brygadiera w st. spocz. Zbigniewa Meresa

23 listopada 2023 roku w Dąbrowie Górniczej odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. generała brygadiera w stanie spoczynku Zbigniewa Meresa, byłego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w latach 1997–2002. Uroczystości pogrzebowe w kościele pw. Chrystusa Króla w Dąbrowie Górniczej rozpoczęto mszą świętą koncelebrowaną której przewodniczył emerytowany Biskup Pomocniczy Diecezji Sosnowieckiej ks. bp dr Piotr Skucha. pogrzeb meres

Krajową Sekcję Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” podczas uroczystości pogrzebowych reprezentował Adam Rogoza – przewodniczący Międzyregionalnej Śląskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.

Zdjęcia: kpt. Mateusz Krzystański.

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …