Wniosek KSP ws. zmian sposobu prowadzenia inspekcji

W związku z licznymi sygnałami napływającymi ze struktur wojewódzkich Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” złożyła wniosek o zmianę Zarządzenia Komendanta Głównego PSP nr 10 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

 

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …