Spotkanie z Wiceministrem Rodziny i Polityki Społecznej Stanisławem Szwedem

W dniu 5 października 2023 r. w siedzibie Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” odbyło się spotkanie przewodniczących służb mundurowych regionu Podbeskidzie z Wiceministrem Rodziny i Polityki Społecznej Stanisławem Szwedem. Na spotkanie przybyli przedstawiciele Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarne i Policji.zus szwed1

Przedmiotem spotkania było omówienie problemu braku, możliwości korzystania przez mundurowych, którzy posiadają składki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, ze świadczenia emerytalnego w ZUS pomimo spełniania warunku osiągnięcia wieku emerytalnego. W konsekwencji powoduje to, że środki odłożone na indywidualnych kontach emerytalnych w ZUS przepadają, ze względu na zbieg świadczeń.

Kolejnym tematem rozmów był fatalny poziom wynagrodzeń pracowników cywilnych w służbach mundurowych, który kształtuje się na poziomie płacy minimalnej dla 80% stanu zatrudnienia wszystkich cywilnych etatów.

Struktury pożarniczej Solidarności podczas spotkania reprezentowali: przedstawiciel Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu Mariusz Podejma oraz Przewodniczący Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej Mateusz Pietrzyk, będący również członkiem Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.

zus szwed

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …