Śląscy związkowcy obradowali podczas WZD

W Korbielowie, 29 września 2023 r., odbyło się Walne Zebranie Delegatów Międzyregionalnej Śląskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. Przedmiotem obrad były zarówno sprawy organizacyjne Sekcji jak i ogólna sytuacja w Państwowej Straży Pożarnej. W WZD uczestniczył Bartłomiej Mickiewicz– Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.384520195_1017488356168193_4640451536045451589_n

Głównymi tematami jakie poruszono na zebraniu były kwestie przyszłorocznych podwyżek dla funkcjonariuszy. Dyskutowano również o oddawaniu krwi przez strażaków oraz związanym z tym czasem wolnym. Delegaci zwrócili również uwagę zwiększający się co roku problem spłaszczenia wynagrodzeń dla pracowników cywilnych spowodowany wzrostem płacy minimalnej przy braku zapewnienia dodatkowych środków do budżetu.

Ponadto na zebraniu podjęto uchwały w sprawie ustalenia wysokości składki na bieżącą działalność Międzyregionalnej Śląskiej Sekcji Pożarnictwa oraz zmiany logo Śląskiej Sekcji.

384523390_349662630743646_4661952366952144529_n

384521718_1055064952505130_6058706611026156465_n

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …