Apel o dołączenie do akcji „Honorowa Wspinaczka 11 września”

Prezes Zarządu Fundacji cfbt.pl mgr inż. poż. Marcin Kuźmiński zwrócił się z apelem do środowiska pożarniczego o dołączenie do akcji „Honorowa Wspinaczka 11 września”, która odbędzie się w całym kraju w dniu 11 września 2023 roku.

11wrzesnia

Jak napisano w apelu data 11 września jest symboliczna dla strażaków na całym świecie. Tego dnia w roku 2001 w zamachu na wieże World Trade Center zginęło jednocześnie 343 strażaków, w tym 3 strażaków polskiego pochodzenia. To największa liczba strażaków, jaka zginęła jednocześnie w całej historii ludzkości. Niosąc pomoc bliźniemu nawet w obliczu zagrożenia własnego życia, ci dzielni ludzie ponieśli najwyższą ofiarę.

W tym roku podczas wspinaczki Fundacja cfbt.pl planuje ponownie zorganizować zbiórkę pieniężną, aby zorganizować szkolenia z zakresu profilaktyki nowotworowej oraz zdrowia psychicznego strażaków. Serdecznie zapraszamy do współpracy:

  • strażaków, którzy będą się wspinać razem z nami,
  • władze miast, które zechcą objąć akcję patronatem i pomogą w organizacji przedsięwzięcia,
  • przedsiębiorców, którzy zechcą wesprzeć nasz cel finansowo.

Zgromadzone środki zostaną wykorzystane na wspomniane szkolenia na terenie całego kraju, a pierwszeństwo na liście wybranych lokalizacji będą miały te miejsca, w których lokalni strażacy zorganizowali się, aby wziąć udział w akcji.

Więcej o akcji można przeczytać w poniższym linku:

https://cfbt.pl/projekt-lider/konferencje/63-wspinaczka2023

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …