Wzrost stawki równoważnika za brak lokalu stał się faktem

Minister spraw wewnętrznych i administracji podpisał oraz skierował do publikacji tekst rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu przyznawania strażakowi Państwowej Straży Pożarnej równoważników pieniężnych za remont albo za brak lokalu mieszkalnego. 

teczka mswia

Nowe rozporządzenie ustala wysokość stawek równoważnika za brak lokalu na poziomie 16,50 zł dla strażaka posiadającego członków rodziny i 8,60 zł dla pozostałych strażaków. Tym samym stawka pieniężna równoważnika za brak lokalu mieszkalnego dla strażaków PSP zostanie zrównana do wysokości obowiązującej w Straży Granicznej i Policji.

Dotychczasowe wartości, wynoszące 10,39 zł dla strażaka posiadającego członków rodziny, o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej oraz 5,19 dla pozostałych strażaków zostały wprowadzone w 2005 r. i od tego czasu pozostawały na tym samym poziomie.

Nowe zapisy wprowadzają również mechanizm waloryzacji stawek w oparciu o prognozowany w ustawie budżetowej na dany rok średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Pierwsza waloryzacja zostanie przeprowadzona w 2024 r.

Stawka równoważnika za remont lokalu pozostaje bez zmian.

Zapisy zmienionego aktu prawnego wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z mocą wsteczną od maja 2023 r.

To drugie z rozporządzeń mieszkaniowych zwiększające świadczenia dla strażaków PSP, które zmieniono w ostatnim czasie. Również w lipcu br. minister podpisał nowelizacje rozporządzenia w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej zwiększająca  stawkę z 2980 do 6081 złotych za każdą normę zaludnienia.

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …