W pięciu województwach wybrano kierownictwo Związku

Zgodnie z kalendarzem wyborczym ustalonym przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” od 1 kwietnia rozpoczęły się wybory władz regionalnych sekcji branżowych. W pierwszym tygodniu kwietnia br. odbyło się pięć zjazdów wyborczych w sekcjach pożarnictwa działających w województwach: warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, podlaskim, pomorskim i śląskim.

4 kwietnia 2023 r. odbył się Walny Zjazd Delegatów Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Pożarnictwa Wielkopolski. W wyniku przeprowadzonych wyborów przewodniczącym Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Pożarnictwa Wielkopolski ponownie został Bogumił Goździk.wlkp

Jarosław Rejner ponowne został wybrany na Przewodniczącego Regionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” woj. warmińsko-mazurskiego. WZD odbyło się 4 kwietnia br. w siedzibie Regionu.

war-maz

Na kolejną kadencję przewodniczącym Międzyregionalnej Podlaskiej Sekcji Pożarnictwa wybrano Macieja Łozowskiego. WZD podlaskiej Sekcji odbył się również 4 kwietnia, w Gibach w powiecie sejneńskim.

podlaskie (2)

Żukowo w powiecie kartuskim było miejscem Walnego Zjazdu Delegatów Międzyregionalnej Pomorskiej Sekcji Pożarnictwa, który odbył się 5 kwietnia 2023 r. Przewodniczącym Sekcji ponownie został Tomasz Richert.

Nowym przewodniczącym Międzyregionalnej Śląskiej Sekcji Pożarnictwa został Adam Rogoza. Delegaci, którzy zebrali się 5 kwietnia 2023 r. w siedzibie Regionu Śląsko-Dąbrowskiego zdecydowali również o nadaniu ustępującemu przewodniczącemu Damianowi Kochoniowi uroczystego tytułu Honorowego Przewodniczącego MŚSP.

śląsk (2)

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …