Największa strażacka organizacja związkowa na Mazowszu dokonała wyborów nowych władz

W dniach 29-30 marca 2023 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” nr 1504, czyli jednej z największych organizacji związkowych funkcjonujących w Państwowej Straży Pożarnej. MOZ 1504 zrzesza strażaków i pracowników cywilnych PSP z Warszawy oraz mazowieckich powiatów. W czasie zebrania dokonano wyborów władz związku na kolejną kadencję.

W wyniku przeprowadzonych wyborów nowym przewodniczącym MOZ 1504 został Piotr Turowski, pełniący na co dzień służbę w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 8 Komendy Miejskiej PSP w Warszawie.

Wybrano również pozostałych członków Komisji Międzyzakłdowej, Komisję Rewizyjną oraz delegatów na WZD Mazowieckiej Sekcji Pożarnictwa, które odbędzie się w drugiej połowie kwietnia.

W zebraniu uczestniczył zastępca przewodniczącego zarządy Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” Waldemar Dubiński.

338313716_2712294825580430_4029721909022553168_n

338298357_3295470203932426_6105368302684991051_n

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …