W życie wchodzą zmiany przepisów wprowadzające minimalny dodatek funkcyjny i dodatek stołeczny

Opublikowano kolejną zmianę przepisu placowego. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z  dnia 9 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej wprowadza minimalny dodatek funkcyjny oraz dodatek stołeczny.

Zgodnie z nowymi regulacjami dodatek funkcyjny przyznaje się strażakowi w miesięcznej stawce kwotowej, w wysokości od 20% do 70% sumy otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień.

W rozporządzeniu pojawia się również nowy dodatek uzasadniony szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pełnienia służby czyli dodatek stołeczny.

Strażakowi pełniącemu na obszarze miasta stołecznego Warszawy służbę na stanowisku służbowym w:

1) Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej,

2) Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie,

3) Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy,

4) Szkole Głównej Służby Pożarniczej,

5) Inspektoracie Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej,

6) Delegaturze Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie

– przysługuje dodatek stołeczny w miesięcznej stawce kwotowej w wysokości 31,50% kwoty bazowej.

Przepisy zmienianego rozporządzenia mają zastosowanie od dnia 1 marca 2023 r.

Treść rozporządzenia w poniższym linku:

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie ws. uposażenia strażaków PSP

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …