Nowy kalkulator podwyżek – Spotkanie kierownictwa KG PSP z przewodniczącymi związków zawodowych

27 lutego 2023 roku w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie kierownictwa Komendy Głównej PSP z przewodniczącymi central związków zawodowych działających w strukturach PSP.

podwyzki luty23(2)

Na spotkaniu nadbryg. Krzysztof Hejduk zastępca komendanta głównego PSP poinformował zebranych, że przedstawione zasady powodują rozdysponowanie kwoty podwyżki (tj.  ok. 486 zł) na wzrost stawki kwotowej w każdej grupie uposażenia zasadniczego wraz ze związanym z tym wzrostem uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat. Zasady te zostały uzgodnione ze stroną społeczną w dniu 13 lutego 2023 r. Pozostała kwota ok. 97 zł zostanie rozdysponowana na wzrost uposażenia w wysokości 1/5 różnicy pomiędzy uposażeniem należnym na dzień 1 marca 2023 r. obliczonym na podstawie kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2023, a uposażeniem należnym na dzień 1 stycznia 2023 r. obliczonym na podstawie kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2022.

Nadbryg. Krzysztof Hejduk zaprezentował również uaktualniony, do wyżej wymienionych zasad rozdziału kwoty podwyżki, kalkulator pozwalający na indywidualne wyliczenie kwoty podwyżki uposażenia oraz innych świadczeń, ponadto poinformował zebranych o wejściu w życie z dniem 1 marca 2023 roku ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę (Dz.U. poz.347), która przepisami art. 3 zmienia ustawę o Państwowej Straży Pożarnej m.in. w zakresie ustanowienia „świadczenia za długoletnią służbę”.

Przedstawiciele związków zawodowych nie wnieśli uwag do przyjętych na wcześniejszych spotkaniach mnożników kwoty bazowej w poszczególnych grupach uposażenia zasadniczego strażaków, a zasady wynikające z przepisów ustawy  z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz. U. poz. 2666) nie stanowią przedmiotu uzgodnień.

Kalkulator_uposażPSP_w_2023_r_ver2

podwyzki luty23

Opracowanie: Biuro Kadr KG PSP

Zdjęcia: kpt. Tomasz Banaczkowski KG PSP

Sprawdź również

Wielkopolska sekcja spotkała się w Wolsztynie

W dniach 23-24 maja br. w Wolsztynie odbyło się posiedzenie Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Pożarnictwa …