Spotkanie kierownictwa KG PSP z przewodniczącymi związków zawodowych w PSP – wzrost uposażeń 2023 r. (kalkulator uposażeń)

13 lutego 2023 roku w Komendzie Głównej PSP odbyło się spotkanie przedstawicieli Związków Zawodowych: Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa oraz Związku Zawodowego Strażaków „Florian” z komendantem głównym PSP gen. brygadierem Andrzejem Bartkowiakiem obecnym wraz z zastępcami nadbryg. Krzysztofem Hejdukiem, nadbryg. Arkadiuszem Przybyłą oraz dyrektorem Biura Kadr KG PSP st. bryg. Tomaszem Zającem.

kg1Na spotkaniu przedstawiono zasady rozdysponowania kwoty podwyżki od 1 marca 2023 roku. Na wzrost stawki kwotowej w każdej grupie uposażenia zasadniczego wraz ze związanym z tym wzrostem uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat przeznaczono kwotę około 485 zł. Pozostałą kwotę 97 złotych rozdysponowano następująco :

– podwyższenie (na czas określony od 1 marca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku) minimalnej wysokości dodatku służbowego do 8% sumy należnego strażakowi uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień – kwota ok. 55 zł na etat,

– podwyższenie (na czas określony od 1 marca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku) dodatku służbowego lub dodatku funkcyjnego, o którym mowa w art. 87 ust.1 pkt 4b ustawy w wysokości wynoszącej różnicę pomiędzy stawkami w grupach uposażenia zasadniczego przedstawionymi w propozycji z dnia 26 i 31 stycznia 2023 roku, a stawkami przedstawionymi w dniu 13 lutego 2023 r. wraz ze wzrostem uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat  –  kwota ok. 42 zł.

Zasady rozdysponowania kwoty podwyżki uzyskały pozytywne i zgodne stanowisko przedstawicieli wszystkich trzech ogólnopolskich organizacji związków zawodowych funkcjonujących w Państwowej Straży Pożarnej tj. NSZZ „Solidarność,  NSZZ Pracowników Pożarnictwa oraz ZZS „Florian”. Wskazana została przez nich m.in. konieczność  nowelizacji rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków w zakresie wprowadzenia jednoznacznego przepisu dającego możliwość podwyższenia dodatku służbowego lub funkcyjnego na czas określony.

Uzgodniono że podwyższenia tych dodatków mają charakter obligatoryjny.

W celu umożliwienia indywidualnego wyliczenia wysokości przysługującej kwoty podwyżki opracowano kalkulator uposażeń PSP w 2023 r. dostępny w załączniku na stronie internetowej pod adresem:

Kalkulator_uposażenia_PSP_w_2023_r

kg2

kg3

Opracowanie: Biuro Kadr KG PSP

Zdjęcia: bryg. Karol Kierzkowski KG PSP

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …