Wynik rozmów z Premierem RP zadecyduje o akcji protestacyjnej

W najbliższą środę (tj. 5 października br.) w Biurze Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Warszawie, odbędzie się spotkanie z Premierem RP Mateuszem Morawieckim. W spotkaniu uczestniczyć będą przewodniczący Regionów i Rad Sekretariatów Branżowych. Rozmowy będą dotyczyć postulatów zgłoszonych przez NSZZ „Solidarność”, w tym wysokości przyszłorocznych podwyżek w szeroko rozumianej sferze budżetowej.

1920x810

Przewodniczący “S” Piotr Duda zaproponował premierowi Morawieckiemu spotkanie z przewodniczącymi NSZZ „Solidarność”, aby porozmawiać o problemach, które nurtują związek. Przypomnijmy, że na ostatnim posiedzeniu Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wskazała, że polscy pracownicy stoją wobec trzech najważniejszych problemów:

– systemowego powstrzymania wzrostu cen energii uzyskiwanej ze wszystkich rodzajów surowców i nośników,

– zapewnienia godziwego (systemowego) wzrostu wynagrodzeń pracowników w szeroko rozumianej sferze finansów publicznych,

– przyjęcia ustawy dotyczącej tzw. emerytur stażowych.

Członkowie Komisji uznali te problemy za pilne i zaapelowali do Rządu RP o podjęcie rzetelnego dialogu z NSZZ „Solidarność”.

W spotkaniu udział weźmie Bartłomiej Mickiewicz, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych.

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …