Szkolenie z zakresu profilaktyki nowotworowej

W dniu 24 czerwca odbyło się pierwsze szkolenie w ramach projektu Planuj/Zarządzaj/Monitoruj (#PZM)  zorganizowane przez Fundację cfbt.pl

xcc

Partnerem akcji jest Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” natomiast sponsorem głównym jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń.

Projekt #PZM poświęcony jest edukacji oraz opracowaniu i wdrożeniu wiedzy eksperckiej w zakresie profilaktyki nowotworowej (#zdrowy_raKtownik) oraz zasad taktycznych zarządzania bezpieczeństwem podczas zdarzeń.

W ramach przedmiotowego projektu zostało przeprowadzone jednodniowe szkolenie (teoretyczne oraz praktyczne) dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej oraz Wydziale Nauczania Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Bydgoszczy.

Szkolenie miało na celu przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu zasad właściwej pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego oraz procedur wykorzystania narzędzia wspomagania decyzji kierującego działaniami ratowniczymi w postaci – „Tablicy #PZM”.

Szkolenie prowadził instruktor cfbt.pl inż. poż. Cezary Jesionek.

Zakończeniem szkolenia było oficjalne przekazanie  na ręce st. bryg. dr inż. Jacka Antosa Komendanta Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszcze „Tablicy #PZM” wraz z wyposażeniem dodatkowym.

K4-1024x768

K3-1024x768

K1-1024x768

Źródło: SP PSP w Bydgoszczy

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …