Potrzeby funkcjonariuszy PSP przedmiotem spotkania podkarpackich związkowców

W dniach 20-21 czerwca 2022 r. w Raniżowie (woj. podkarpackie) odbyło się posiedzenie Rady Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” woj. Podkarpackiego. Podkarpaccy związkowcy omówili bieżącą sytuację w PSP i działania Krajowej Sekcji Pożarnictwa, w tym ustalenia z ostatniego posiedzenia Rady KSP. W posiedzeniu udział wzięli: Przewodniczący KSP Bartłomiej Mickiewicz, Wiceprzewodniczący KSP Maciej Łozowski oraz Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP St. bryg. mgr Andrzej Marczenia.

Zebranych przywitał Przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa woj. Podkarpackiego Leszek Pelc. Podkarpaccy związkowcy wyrazili pełen poparcie dla postulatu przyszłorocznych podwyżek przedłożonego na ostatniej Radzie KSP NSZZ „Solidarność”. W przekonaniu zebranych zapowiedzi podniesienia płacy minimalnej dla cywili, wysoka inflacja oraz wynikająca z przepisów waloryzacja emerytur powoduje konieczność zapewnienia podwyżek w wysokości co najmniej 20 % aby utrzymać atrakcyjność służby w formacjach mundurowych.

Podobnie jak Rada KSP podkarpaccy związkowcy ocenili propozycję MSWiA dotyczącą przyznania świadczenia w wysokości 1% po 15 latach służby. Uznano wysokość takiego świadczenia jako dalece niesatysfakcjonujące.

W przekonaniu przedstawicieli Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa woj. Podkarpackiego należy także jak najszybciej wrócić do prac nad zmianą zasad naliczania dodatku za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych. KSP przygotowała projekt nowego rozwiązania w tym zakresie jednak pandemia zahamowała wszelkie prace z tym związane. Powrót do tego tematu uzasadniani głównie małą wymiernością tego dodatku w stosunku do czasu poświęconego na jego naliczanie.

Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP St. bryg. mgr Andrzej Marczenia odpowiadał natomiast na pytania dotyczące organizacji i kosztów szkoleń dla druhów OSP, które w myśl Ustawy o OSP mają być realizowane przez Państwową Straż Pożarną.

Zebrani omówili także sprawy organizacyjne Związku w kontekście zbliżających się wyborów na nową kadencję.

DSC_0023

DSC_0024

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …