Jubileuszowy XXX Krajowy Zjazd Delegatów

Już jutro rozpocznie się jedno z najważniejszych związkowych wydarzeń – okrągły, XXX Krajowy Zjazd Delegatów. Tym razem niemal 300 delegatów, którzy stanowią najwyższą związkową władzę wykonawczą, obradować będzie w Zakopanem w dniach 26 i 27 maja br. KZD poprzedzą obrady zwołanej dzień wcześniej Komisji Krajowej.

XXX KZD

Przypomnijmy, że I KZD NSZZ „Solidarność” obradował w dwóch turach od 5 do 10 września i od 26 września do 7 października 1981 r. w Gdańsku (Hala Olivia) i kończył trwający od września 1980 r. proces wyboru władz NSZZ „S” oraz wprowadził poprawki do statutu oraz opracował program NSZZ „S”. I KZD był jednym z najważniejszych wydarzeń w działalności „Solidarności”.

Stan wojenny uniemożliwił jawną działalność Związku, który przez 8 lat pozostawał w podziemiu. II KZD zebrał się w kwietniu 1990 r. również w Gdańsku. Deklaracja programowa Związku została przyjęta przez XXI KZD NSZZ „S”, który obradował w Legnicy w sierpniu 2007 r. Poprzedni XXIX KZD zebrał się w październiku 2018 r.

– Nie byłoby „Solidarności” bez walki poprzednich pokoleń o wolność narodu, bez robotniczych zrywów przeciw zniewoleniu i lekceważeniu ich praw w Poznaniu w 1956 roku, na Wybrzeżu w 1970, w Radomiu, Ursusie, Płocku i innych miastach w 1976, bez działalności – nielegalnych w PRL – wolnych związków zawodowych, a przede wszystkich wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża, Jego pielgrzymki do Polski i duchowego wsparcia. Na bazie tych historycznych doświadczeń oraz nauki społecznej Kościoła Katolickiego został zbudowany program NSZZ „Solidarność”. W centrum tego programu znajduje się pracownik, który ma zagwarantowaną swobodę korzystania ze wszystkich podstawowych praw człowieka i praw socjalnych, wśród których prawo do wolności i godności wysuwają się na pierwszy plan – czytamy w preambule do deklaracji.

Dwudniowy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w Zakopanem poprzedzi msza święta w intencji członków Związku i Ojczyzny, odprawiona w kościele – Sanktuarium Najświętszej Rodziny na Krupówkach, której przewodniczyć będzie ks. abp Marek Jędraszewski.

Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą stanowiącą w NSZZ „Solidarność”. Tworzą go delegaci wybrani przez walne zebrania delegatów regionów. Liczba miejsc mandatowych przypadających poszczególnym regionom jest proporcjonalna do liczby członków Związku zrzeszonych w tym regionie. Ponadto w skład KZD wchodzą przewodniczący: zarządów regionów i rad krajowych sekretariatów branżowych oraz przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.

Do najważniejszych kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy uchwalenie Statutu, ogólnego programu działania Związku, wybór przewodniczącego Komisji Krajowej, członków Komisji Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej, ustalanie wysokości składki członkowskiej, a także podejmowanie uchwał i decyzji wiążących dla wszystkich władz jednostek organizacyjnych i członków Związku, z wyjątkami zastrzeżonymi w Statucie, oraz przedstawianie wszelkich stanowisk w imieniu NSZZ „Solidarność”.

Tegoroczny Krajowy Zjazd Delegatów w Zakopanem będzie wydarzeniem szczególnym, nie tylko ze względu na swój jubileuszowy charakter. Kryzys bezpieczeństwa europejskiego, który rozpoczął się wraz z rosyjską inwazją na Ukrainę, stał się wyzwaniem zarówno dla przywódców demokratycznych państw, jak i ich obywateli. Polskie społeczeństwo wzorowo zdało test z solidarności, pomagając uchodźcom przybywającym do naszego kraju z Ukrainy.

Wśród oficjalnych gości XXX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, który w czwartek i piątek obradować będą w Centralnym Ośrodku Sportu będą m.in. metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, prezydent RP Andrzej Duda i marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz premier Mateusz Morawiecki. Spotkanie z nimi zaplanowane jest na czwartek, 26 maja. Pojawić się mają na KZD także wicemarszałek Senatu Marek Pęk, prezes IPN Karol Nawrocki i Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko. Wśród gości ma znaleźć się także Mychajło Wołyniec, przewodniczący Niezależnego Związku Zawodowego Górników Ukrainy (NPGU) i jednocześnie przewodniczący Ukraińskiej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych (KVPU).

Struktury pożarnictwa reprezentować będą Bartłomiej Mickiewicz oraz Łukasz Stefański.

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …