Bartłomiej Mickiewicz szefem Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych

Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa Bartłomiej Mickiewicz został wybrany nowym szefem Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność”. Zastąpił Jerzego Wielgusa, który przeszedł na emeryturę. XII Wyborczy Kongres Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ “Solidarność” odbył się 24 – 25 lutego w Jastrzębiu.

DSC_1

W obradach brali udział delegaci z sekcji wchodzących w skład Sekretariatu, w tym także przedstawiciele Krajowej Sekcji Pożarnictwa. Bartłomiej Mickiewicz wraz z wyborem na szefa sekretariatu został również członkiem Komisji Krajowej.

DSC_9 DSC_3

Sekretariat Służb Publicznych jest branżową jednostką organizacyjną Związku zrzeszającą: Krajową Sekcję Służby Więziennej, Krajową Sekcję Ciepłownictwa, Krajową Sekcję Pożarnictwa, Krajową Sekcję Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej, Krajową Sekcję Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Krajową Sekcję Wodociągów i Kanalizacji, Krajową Sekcję Komunikacji Miejskiej, Krajową Sekcję Administracji Skarbowej oraz Krajową Sekcję Pracowników Cywilnych MON. Sekretariat koordynuje działalność należących do niego krajowych sekcji i reprezentuje je w zakresie problematyki związanej z funkcjonowaniem danej branży wobec organizacji pracodawców oraz organów administracji państwowej i, z upoważnienia Komisji Krajowej, wobec władz państwowych.

DSC_6

 DSC_5

DSC_8

DSC_10

DSC_11

 

DSC_2

 

 

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …