Posiedzenie Prezydium KSP NSZZ „Solidarność” – działania w sprawie założeń budżetu Państwa na rok 2022

Przewodniczący KSP Bartłomiej Mickiewicz na dni 8-9 września br. zwołał posiedzenie Prezydium Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.

Głównym celem posiedzenia będzie omówienie spotkania z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, które z inicjatywy NSZZ „Solidarność” odbędzie się 3 września 2021 r.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele wszystkich central związkowych działających w MSWiA.

Znając założenia Ministerstwa Prezydium KSP niezwłocznie podejmie stosowne decyzje co do dalszych działań, z akcją protestacyjną włącznie.

Ponadto 7 września odbędzie się spotkanie przewodniczących sekcji krajowych funkcjonujących w ramach Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność”. Podczas tego spotkania omówiona zostanie sytuacja całej sfery budżetowej również w kontekście realizacji stawianych celów i porozumień z Rządem RP.

Przypominamy, że Krajowa Sekcja Pożarnictwa już w dn.  20 lipca br.  zgłosiła gotowość do działań protestacyjnych w przypadku braku realizacji zgłoszonych postulatów.

Pismo ws. gotowości do działań protestacyjnych znajdziesz TUTAJ.

Logo_KSP

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …