Posiedzenie Mazowieckiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa

W dniach 1-2 lipca 2021 roku odbyło się posiedzenie Mazowieckiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. Podczas spotkania Przewodniczący Bartłomiej Mickiewicz omówił bieżącą sytuację w Państwowej Straży Pożarnej oraz działania jakie podejmuje Krajowa Sekcja Pożarnictwa. Poruszono m.in. sprawę dodatku funkcyjnego, zaprezentowano nowy wzór umundurowania służbowego, omówiono założenia do nowego programu modernizacji służb mundurowych. Przewodniczący omówił także przyjęte na posiedzeniu Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” stanowisko w sprawie nowego programu modernizacji służb mundurowych. Podkreślono, że poza częścią inwestycyjną należy zadbać o aspekt uposażeniowy tak dla pracowników cywilnych jak również dla funkcjonariuszy. Członkowie Rady podkreślali, iż przy tak wysokim progu inflacji podwyżki uposażeń zostaną zdewaluowane w najbliższych latach. Wyrażono pogląd, iż konieczne jest odmrożenie waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy i sukcesywne zwiększanie płac choćby w kontekście coraz większej ilości zadań nakładanych na funkcjonariuszy. Dodatkowo przedstawiciele poszczególnych Komisji Zakładowych omawiali problemy dotyczące poszczególnych Komend.

Kolejną częścią spotkania poświęcono na wykład operatora GROM pod tytułem: „Czego może nauczyć się strażak od operatora GROM”. Wykład prowadził znany ze swojej działalności publicystycznej NAVAL. Podczas wykładu omówił główne założenia jakimi kieruje się kadra jednostek specjalnych pod kątem dyscypliny pracy, kontaktów przełożony – podwładny, czy zakresu i trybu szkolenia. Wykład spotkał się z pozytywnym odbiorem wśród strażaków.

IMG-20210702-WA0003

Posiedzenie było też okazją do podziękowań za dotychczasową pracę na rzecz Związku Przewodniczącej Koła CPR Radom Katarzynie Walasik-Ziółek. Życzymy sukcesów w nowej pracy oraz liczymy, że Katarzyna w dalszym ciągu będzie działać w NSZZ „Solidarność”.

IMG-20210702-WA0009

IMG-20210701-WA0019

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …