Walne Zebranie Delegatów Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej NSZZ „Solidarność”

7 czerwca 2021 r. w warszawskiej siedzibie Komisji Krajowej przy ul. Prostej 30 odbyło się I Walne Zebranie Delegatów Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej NSZZ „Solidarność”.

sw

W wyniku przeprowadzonych wyborów przewodniczącym Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej NSZZ „Solidarność” został kol. Andrzej Kołodziejski.

sw4

– Dzisiejsze wybory, w których zwyciężyłem to ogromne wyzwanie, funkcja przewodniczącego to zdecydowanie więcej obowiązków niż przywilejów. Obecnie funkcjonujemy w 13 Okręgowych Inspektoratach Służby Więziennej. Mamy 18 organizacji zakładowych i międzyzakładowych. Naszym działaniem objętych jest ponad 70 jednostek. Ludzie chcą czegoś nowego. Chcemy, żeby to był związek zawodowy ludzi młodych, którzy na co dzień pełnia służbę w jednostkach podstawowych – dodał nowo wybrany przewodniczący Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej NSZZ „Solidarność”.

SONY DSC

W WZD uczestniczyli m.in.: Przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda, Przewodniczący Sekretariatu Służb Publicznych Jerzy Wielgus oraz Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” Bartłomiej Mickiewicz.

SONY DSC

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …