„Solidarność” w służbach mundurowych o projekcie „15a”

W dniu 11 marca 2021 roku, w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ SOLIDARNOŚĆ w Warszawie, odbyło się spotkanie przedstawicieli struktur NSZZ SOLIDARNOŚĆ w służbach mundurowych z Przewodniczącym Komisji Krajowej Piotrem Duda.

podpisaniestanowiska

Środowisko służb mundurowych reprezentowali:

NSZZ „Solidarność” w Straży Granicznej Tomasz Mickiewicz

NSZZ „Solidarność” w Policji Mirosław Soboń, Arkadiusz Stefania

NSZZ „Solidarność” w Służbie Więziennej Andrzej Kołodziejski

NSZZ „Solidarność” w Państwowej Straży Pożarnej Bartłomiej Mickiewicz

NSZZ „Solidarność” w Służbie Celno-Skarbowej Krzysztof Małaszewicz

Podczas spotkania zapoznano Przewodniczącego KK ze wspólnym stanowiskiem dotyczącym projektu zmian do Ustawy emerytalnej dla funkcjonariuszy w zakresie tak zwanego art. 15a. W stanowisku zawarto postulat o zrównaniu statusu funkcjonariuszy przyjętych do służby po 01 stycznia 1999 roku z funkcjonariuszami przyjętymi przed tą datą.  Przewodniczący KK ze zrozumieniem odniósł się do przedstawionych argumentów i zadeklarował pełne wsparcie oraz przedłożenie problemu kierownictwu resortów nadzorujących poszczególne służby mundurowe. Dotychczas działania w tej sprawie podejmował Przewodniczący Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ SOLIDARNOŚĆ Jerzy Wielgus.

Związkowcy poruszyli również kwestię trwających prac nad programem rozwoju służb mundurowych w kolejnych latach. Program ten w kontekście nowych wyzwań stawianych przed mundurowymi działacze Solidarności uznali za niezbędny do właściwego funkcjonowania reprezentowanych przez nich formacji.

Stanowisko do zapoznania poniżej:

stanowisko15a-1

stanowisko15a-2

stanowisko15a-3

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …