Rozpoczęcia szkolenia podstawowego w zawodzie strażak w OSz KW PSP w Lublinie

W dniu 1 marca 2021 w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie odbyło się uroczyste rozpoczęcie szkolenia podstawowego w zawodzie strażak, realizowanego pod nadzorem Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

IMG_2548

Warto podkreślić, że szkolenie udało się zorganizować dzięki zaangażowaniu naszego Związku oraz współpracy pomiędzy Międzyregionalną Podlaską Sekcją Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” i Międzyregionalną Sekcją Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” woj. lubelskiego. To właśnie strażacy odbywający służbę przygotowawczą w jednostkach organizacyjnych PSP z tych dwóch województw zostali skierowani na szkolenie.

IMG_2544

Nauka odbywać się będzie w trybie ciągłym w formie skoszarowanej i podzielona będzie na bloki: podstawowy i zasadniczy. W ramach procesu kształcenia trwającego 70 dni szkoleniowych słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań ratowniczych, w tym zwalczania pożarów oraz przygotowani zostaną do funkcjonowania w strukturach Państwowej Straży Pożarnej. Po pozytywnym złożeniu egzaminu końcowego nabędą uprawnienia do pełnienia służby w jednostkach ratowniczo-gaśniczych.

IMG_2527

W uroczystym rozpoczęciu szkolenia udział wzięli: Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie – nadbryg. Grzegorz ALINOWSKI, który przywitał słuchaczy, Zastępca Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie – mł. bryg. Marcin SZEWERNIAK oraz Przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” woj. lubelskiego – st. kpt Maciej PISZCZEK. Panowie Komendanci w swoich wystąpieniach przedstawili jak ważny w sylwetce strażaka-ratownika Państwowej Straży Pożarnej jest rozpoczynany proces kształcenia, podkreślając znaczenie postawy odpowiedzialności i samodyscypliny w świetle panującej obecnie sytuacji epidemiologicznej w kraju.

IMG_2554

Zdjęcia: st. asp. Tomasz Stachyra

Opracowanie: OSz KW PSP Lublin

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …