Posiedzenie Rady Fundacji SOLIDARNI

W dniu 11 lutego 2021 roku, w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, odbyło się posiedzenie Rady Fundacji SOLIDARNI. W posiedzeniu brali udział wszyscy członkowie Rady tj. przewodniczący struktur krajowych związków zawodowych działających w PSP.

Posiedzenie miało na celu przygotowanie założeń działalności na najbliższy rok oraz omówienie zasad finansowania Fundacji. Rada zdecydowała o zobligowaniu Zarządu Fundacji do podjęcia działań zmierzających do uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Ponadto postanowiono powołać międzyzwiązkowy zespół, który określi długofalowe założenia finansowania działalności Fundacji oraz zasady współpracy w sprawach programów ubezpieczeniowych działających w Państwowej Straży Pożarnej.

Rada Fundacji omówiła również dotychczasowy tryb i zasady funkcjonowania Zarządu pod kątem organizacyjnym i technicznym.

Print

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …