Home / Baner / Stanowisko ws. 15a

Stanowisko ws. 15a

W związku z oficjalnym przekazaniem projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw, informujemy, że związki zawodowe funkcjonujące w Państwowej Straży Pożarnej w zakresie art. 15a podtrzymują stanowisko z dnia 18 listopada 2020.

Stanowisko prezentujemy poniżej:

stanowisko_wspolne_15A-1

stanowisko_wspolne_15A-2

stanowisko_wspolne_15A-3

Sprawdź również

Pismo_do_min._Niedzielskiego_w_sprawie_szczepionek-1

Pismo Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” ws. szczepień dla pracowników cywilnych służb mundurowych