100 % uposażenia dla strażaków w przypadku kwarantanny

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Tzw. ustawa covidowa zakłada ona m.in. otrzymywanie 100 proc. uposażenia przez  funkcjonariuszy służb mundurowych w przypadku objęcia ich kwarantanną lub izolacją w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Wprowadzenie zmian w przepisach było konieczne, bowiem poprzednio obowiązujące rozwiązania straciły moc 5 września br.

Zgodnie z postulatami związków zawodowych zmiany wprowadzono do treści ustaw pragmatycznych formacji. Nowe przepisy przewidują, że jeśli zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym mundurowy jest zwolniony od zajęć służbowych z powodu „stwierdzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, przy czym stwierdzenie zakażenia lub zachorowanie powstało w związku z wykonywaniem zadań służbowych w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu tej choroby” zachowa on prawo do 100 proc. uposażenia. Takie prawo przysługiwać ma też mundurowym w sytuacji powstałej „na skutek podlegania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, jeżeli podleganie tej kwarantannie lub izolacji powstało w związku z wykonywaniem zadań służbowych w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu tej choroby”. By móc skorzystać z nowych rozwiązań, konieczne będzie jednak pisemne potwierdzenie od przełożonego dotyczące wykonywania zadań służbowych, czyli mówiąc wprost potwierdzenie czy zarażenie (lub kontakt z zarażonym) powstało w trakcie służby czy poza nią. Przepisy ustawy zakładają, że 100-proc. płatne L-4 obowiązywać będą bez przerwy, a więc z mocą od 5 września.

Ustawa wejdzie w życie po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.

Sprawdź również

Wielkopolska sekcja spotkała się w Wolsztynie

W dniach 23-24 maja br. w Wolsztynie odbyło się posiedzenie Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Pożarnictwa …