Spotkanie komendanta głównego PSP z przewodniczącymi central związków zawodowych

27 października 2020 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka – komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej z przewodniczącymi central związków zawodowych działających w strukturach PSP. Przedmiotem spotkania były sprawy bieżące służby, w tym udział strażaków w walce z epidemią koronawirusa.

W spotkaniu udział wzięli:

  • Krzysztof Hetman – przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa,
  • Bartłomiej Mickiewicz – przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”,
  • Krzysztof Oleksak – przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków „Florian”.
  • bryg. Rafał Adamiec – dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej KG PSP, przedstawiciel komendanta głównego PSP ds. współpracy ze związkami zawodowymi.

Bezpośrednim powodem spotkania była potrzeba zapoznania strony społecznej, z uwarunkowaniami mającego wkrótce nastąpić wsparcia przez strażaków PSP systemu opieki zdrowotnej, w leczeniu osób dotkniętych chorobą COVID-19.

Reprezentanci związków zawodowych poinformowali komendanta głównego PSP, o potrzebie przekazania funkcjonariuszom zasad, jakie będą stosowane podczas oddelegowania do placówek ochrony zdrowia.

Nadbryg. Andrzej Bartkowiak zapoznał zebranych z najważniejszymi zapisami procedowanego aktualnie przez Parlament RP projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Zwrócił szczególną uwagę na: uregulowania mające zapewnić bezpieczeństwo funkcjonariuszom podczas wykonywania obowiązków związanych z opieką nad chorymi, przebieg procesu oddelegowania oraz świadczenia proponowane strażakom. Komendant główny PSP wyraził też nadzieję, że ze względu na zapewnienie bezpiecznych i atrakcyjnych warunków oddelegowania, wielu funkcjonariuszy zgłosi chęć czasowego pełnienia służby w placówkach ochrony zdrowia.

729x308

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …