Spotkanie podkarpackich związkowców

W dniach 21-22 września w Zajeździe Parkosz k. Dębicy odbyło się spotkanie prezydium Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa województwa podkarpackiego NSZZ „Solidarność” oraz konferencja szkoleniowa z zakresu budżetów i finansów komend miejskich i powiatowych dla członków podkarpackiej Sekcji.

podkarpacie

Pierwszego dnia odbyło się spotkanie prezydium MSP, podczas którego omówiono sprawy bieżące w kraju oraz w województwie podkarpackim. Na spotkanie zaproszeni zostali Przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego Roman Jakim, Przewodniczący KSP Bartłomiej Mickiewicz, kol. Tomasz Lewandowski, a także kol. Jerzy Rak z sekcji wielkopolskiej. Na spotkaniu obecny był również Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Andrzej Marczenia. W trakcie spotkania odznaczony Krzyżem Strażackim został kolega Jerzy Rak.

podkarpacie5W dniu 22 września przed rozpoczęciem szkolenia głos zabrał przewodniczący KSP NSZZ „Solidarność” Bartłomiej Mickiewicz, który zrelacjonował ostatnie wydarzenia, w których bierze udział KSP – m.in. zmiany w umundurowaniu, zmiany w ustawie o PSP, opiniowanie przyszłorocznych budżetów komend i funduszy nagród. Po skończonej prelekcji kolegi przewodniczącego głos zabrał kolega Tomasz Lewandowski, który w sposób dokładny i prosty przekazał i wytłumaczył zawiłości funkcjonowania budżetów komend. W tym dniu w spotkaniu uczestniczyli również Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec oraz Komendant Powiatowy PSP w Dębicy st. bryg. Krzysztof Marek. Komendant Wojewódzki podziękował za zaproszenie oraz podkreślił dobrą współpracę pomiędzy stroną służbową i stroną związkową, przekazał również informacje dotyczące bezpośrednio województwa podkarpackiego. Komendant Powiatowy przywitał wszystkich obecnych na ziemi dębickiej, wyrażając nadzieję, że uda się powtórzyć spotkanie, by nadal dobrze współpracować ze związkiem zawodowym.

podkarpacie3

Następnie głos zabrał kolega Leszek Pelc, który potwierdził słowa Komendanta Wojewódzkiego dotyczące dobrej współpracy oraz jako przykład wskazał współpracę komisji zakładowej z Komendantem Powiatowym PSP w Dębicy. Po spotkaniu z zaproszonymi gośćmi odbyła się druga część szkolenia, która potrwała do godzin wieczornych. Z relacji uczestniczących w szkoleniu strażaków jednoznacznie można wskazać pozytywne opinie, zarówno sposobu przekazywania przez kol. Tomka Lewandowskiego wiedzy oraz konieczności organizowania szkoleń.

podkarpacie4

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …