Zebranie Międzyregionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” strażaków PSP województwa łódzkiego

W dniu 31 lipca 2020 r. w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się zebranie Międzyregionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” strażaków PSP województwa łódzkiego. W zebraniu udział wzięli:

 • Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Piotrkowskiej NSZZ „Solidarność” Zbigniew Bogusławski,
 • Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa Bartłomiej Mickiewicz,
 • Łódzki Komendant Wojewódzki PSP bryg. mgr inż. Grzegorz Janowski,
 • członkowie Rady Międzyregionalnej Sekcji oraz przewodniczący/przedstawiciele komisji zakładowych.

W pierwszej części posiedzenia, prowadzący zebranie kol. Paweł Dela przedstawił, iż w związku powołaniem na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Bełchatowie dotychczasowego Przewodniczącego Międzyregionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” strażaków PSP woj. łódzkiego kol. Adama Pstrokońskiego, decyzją Rady MS będzie pełnił funkcję Przewodniczącego MS do czasu przeprowadzenia Walnego Zebrania Delegatów, które uchwałą Rady zostało wyznaczone na 16 września 2020 r.

IMG-20200731-WA0002

W drugiej części zebrania głos zabrał Przewodniczący KSP kol. Bartłomiej Mickiewicz. Omówił m.in.:

 • szczegóły prac i zaangażowanie KSP NSZZ „Solidarność” w prace nad ustawą
  o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji tj. m.in. wprowadzenie gratyfikacji finansowej motywującej do długoletniej służby,
 • prace związane z unormowaniem rozliczania czasu służby, ujednoliceniem sposobu naliczania dodatków za służbę w warunkach szkodliwych lub uciążliwych,
 • planowane zmiany w programie ubezpieczeniowym dla strażaków i współpracę z Fundacją „Solidarni”,
 • kwestie związane z wprowadzeniem nowego umundurowania w PSP oraz 4 zmianowego systemu służby z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2,
 • negocjacje w sprawie rozliczania i przyznawania rekompensat za nadgodziny na poszczególne województwa, dysproporcji z tym związanych co wywołało burzliwą dyskusje z powodu szczególnej sytuacji w województwie łódzkim tj. trudnościami z wypracowaniem normatywu. Zebrani ubolewali nad tym, że strażacy w województwie łódzkim nie dość, że otrzymują wyjątkowo niskie rekompensaty za nadgodziny to mają problem z wypracowaniem normatywnej liczby godzin z powodu zbyt niskich minimów operacyjnych. Kol. Paweł Dela przedstawił chronologię prac poprzednich zespołów zajmujących się problematyką stanów osobowych w woj. łódzkim.
  Przypomniał, że już w 2016 roku powołano specjalny zespół do analizy stanów osobowych danej zmiany służbowej w SK i JRG KM/KP PSP na terenie woj. łódzkiego, który jednoznacznie wskazał na konieczność potrzeby pilnej podniesienia uzgodnionych minimalnych stanów osobowych w pierwszej kolejności w JRG KM/KP PSP. Omówił aktualne działania i prace „Zespołu do przeprowadzenia analiz z zakresu optymalizacji prowadzenia działań ratowniczych w szczególności zapewnienia bezpieczeństwa strażaków biorących w nich udział oraz optymalnego rozkładu etatów w jednostkach organizacyjnych PSP na ternie województwa łódzkiego”, powołanego przez obecnego ŁKW mające na celu unormowanie sytuacji i osiągnięcie we wszystkich jednostkach organizacyjnych woj. łódzkiego min. operacyjnego na poziomie nie mniejszym niż 7-8 strażaków,
 • plany wprowadzenia przez stronę służbową specjalnego dodatku dla osób na stanowiskach kierowniczych,
 • plany wprowadzenia „plastikowych” legitymacji służbowych.

IMG-20200731-WA0006(1)

W trzeciej części spotkania do obrad dołączył st. bryg. mgr inż. Grzegorz Janowski – Łódzki Komendant Wojewódzki PSP, któryprzedstawił pierwsze konkluzje zespołu zajmującego się stanami osobowymi jednostek organizacyjnych PSP w woj. łódzkim, planowanych zmian kadrowych w tym zakresie oraz omówił sytuacje związaną z ewentualnym wprowadzeniem cztero zmianowego systemu służby w JRG i SK. Strona związkowa przedłożyła ŁKW propozycję porozumienia dot. współpracy ze stroną związkową
w województwie łódzkim.

Spotkanie zakończono wspólnym obiadem.

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …