Posiedzenie śląskiej sekcji pożarnictwa

W dniu 22 lipca 2020 roku w Katowicach odbyło się posiedzenie Śląskiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ. W spotkaniu wziął udział Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Jacek Kleszczewski oraz Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa Bartłomiej Mickiewicz.

W pierwszej części spotkania nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Śląską Komendą Wojewódzką PSP, a Międzyregionalną Śląską Sekcją Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ, którą reprezentował Przewodniczący Damian Kochoń.

Porozumienie określa zasady wzajemnej współpracy pomiędzy stronami. Podczas spotkania Śląski Komendant Wojewódzki zaznaczył, że wypracowane porozumienie jest dowodem konstruktywnej współpracy oraz wyraził nadzieję, iż niższe struktury służbowe oraz związkowe będą korzystały z możliwości jakie daje podpisane porozumienie. Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa zaznaczył, że podobne praktyki powinny być stosowane w innych województwach, a sam fakt podpisania takiego dokumentu podkreśla rangę naszego Związku i chęć merytorycznej współpracy. Przewodniczący podkreślił również, że będzie promował podobne rozwiązania w pozostałych sekcjach jak również na poziomie krajowym naszego Związku.

W dalszej części spotkania Śląski Komendant Wojewódzki PSP omówił bieżącą działalność KW PSP, rozdział środków na podwyżki, ilość i zasady rozdziału środków na nadgodziny, czy też założenia rozdziału miejsc do szkół pożarniczych.

Przewodniczący KSP odpowiedział na szereg pytań zadanych przez członków Sekcji oraz omówił ostatnie wydarzenia, które mają miejsce na poziomie krajowym. Omówiono działania Sekcji w sprawie unormowania dodatku za służbę w warunkach szkodliwych, prace nad nowym umundurowaniem, działania związane z ustawą o rozwoju służb, paragrafem 15a ustawy emerytalnej, czy założeniami do zmian w ustawie o PSP, które są procedowane w ramach ustawy o wsparciu służb mundurowych. Przewodniczący przekazał informacje odnośnie zmian dotyczących strażaków i przedstawił założenia KSP do dalszych prac nad aktami wykonawczymi do tej ustawy.

W związku z powstaniem nowej organizacji związkowej w Cieszynie Przewodniczący KSP pogratulował nowo wybranym władzom i podkreślił rolę budowania struktury naszego związku w kraju. Przy tej okazji omówiono działania NSZZ SOLIDARNOŚĆ przy powstawaniu Państwowej Straży Pożarnej. Przewodniczący KSP podkreślił, że mieliśmy jako Związek bardzo duży wkład w historię Państwowej Straży Pożarnej i musimy tę tradycję pielęgnować i propagować rozwijając naszą strukturę i przekazując wiedzę o roli KSP nowym kolegom.

katowice

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …