Porozumienie mundurowej Solidarności

Przedstawiciele NSZZ Solidarność Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Policji podpisali porozumienie o współpracy. Do spotkania związkowców z Solidarności służb mundurowych doszło 8 czerwca w Wiśle. porozumienie1Wzięli w nim udział przedstawiciele pierwszych terenowych organizacji Solidarności działających w Straży Granicznej, Służbie Więziennej      i Policji, a także reprezentacja Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność.

Jeszcze niedawno Solidarność mogła istnieć tylko w straży pożarnej, w pozostałych służbach był tzw. monizm związkowy.

Tak naprawdę był to nie tyle monizm, co marazm związkowy. Dopiero wprowadzająca pluralizm związkowy nowelizacja ustaw o Policji, Straży Granicznej i Służbie Więziennej, która weszła w życie 27 października ubiegłego roku, pozwoliła tworzyć struktury Solidarności w naszych służbach – tłumaczy Andrzej Kołodziejski ze Służby Więziennej. Dodaje, że podpisane porozumienie, choć bardzo ogólne, stwarza zręby przyszłej współpracy – wymiany doświadczeń, wspólnych działań i wystąpień.

To historyczne porozumienie, bo dotąd Solidarność działała tylko w straży pożarnej. Mamy około 10 tysięcy członków i co najmniej takiej samej liczby życzę kolegom z innych służb mundurowych – powiedział po podpisaniu porozumienia Bartłomiej Mickiewicz, szef Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność.

Porozumienie podpisali: przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność Bartłomiej Mickiewicz, przewodniczący Solidarności Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Opolskiego Krzysztof Potaczek, przewodniczący Solidarności Funkcjonariuszy Straży Granicznej w Białej Podlaskiej Tomasz Mickiewicz, przewodniczący Solidarności Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej Okręgu Opolskiego Rafał Mróz oraz Andrzej Kołodziejski, szef Solidarności Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej Okręgu Katowickiego.

porozumienie2Poza przewodniczącym, ze strony Krajowej Sekcji Pożarnictwa, w spotkaniu uczestniczyli: wiceprzewodniczący KSP Damian Kochoń, Łukasz Latawski oraz Roman Marekwica.

 

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …