Home / Baner / Spotkanie w MSWiA

Spotkanie w MSWiA

W dniu 05 czerwca 2020 roku w MSWiA odbyło się spotkanie przewodniczących związków zawodowych funkcjonujących w Państwowej Straży Pożarnej z wiceministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciejem Wąsikiem. W spotkaniu uczestniczyli ponadto Edward Zaremba, pełnomocnik MSWiA ds. związków zawodowych oraz Dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego MSWiA Dariusz Nowak. Krajową Sekcję Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” reprezentował przewodniczący Bartłomiej Mickiewicz.

Spotkanie miało na celu omówienie bieżącej sytuacji w PSP, w tym m.in. kwestii związanych z Programem rozwoju służb na lata 2021-2024, ustawą o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez MSWiA czy też nowelizacją ustawy o PSP.

Strona związkowa wyraziła zaniepokojenie co do możliwości wdrożenia Programu rozwoju służb. Minister Maciej Wąsik poinformował, że pomimo sytuacji Państwa związanej z pandemią prace nad projektem trwają i jest szansa na jego wprowadzenie. Ostateczny kształt zależeć będzie jednak w dużej mierze od wskaźników gospodarczych. Przewodniczący Bartłomiej Mickiewicz podtrzymał deklarację NSZZ „Solidarność” o dalszej współpracy w zakresie opracowania założeń do tego przepisu.

Kolejną sprawą omówioną podczas spotkania było wprowadzenie przez Rząd tzw. Tarczy 4.0. Ustalono, że żadne zapisy w tym dokumencie nie dotyczą funkcjonariuszy. Minister zdementował tym samym informacje o zmniejszaniu uposażeń, odpraw emerytalnych, czy też redukcjach zatrudnienia. W tym kontekście Przewodniczący KSP poruszył również sprawę pracowników cywilnych, których NSZZ „Solidarność” także reprezentuje. Minister Maciej Wąsik stwierdził, że Resort nie planuje redukcji zatrudnienia w tym korpusie, jak również w tej chwili nie są planowane zmniejszenia wynagrodzeń. Dodatkowo został poruszony temat Pracowniczych Planów Kapitałowych, które zgodnie z przepisami zaczną niebawem obowiązywać również cywili zatrudnionych w PSP. Przewodniczący zasygnalizował, iż jednostki organizacyjne PSP będą z tego tytułu ponosić koszty, co musi wiązać się z dodatkowymi środkami do budżetu. MSWiA przekazał informację, że środki na ten cel zostaną przewidziane.

Ważnym tematem poruszonym podczas spotkania było omówienie założeń do Ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez MSWiA. Minister poinformował, że prace nad ustawą trwają i ze strony MSWiA nie ma żadnych przeszkód, aby w całości ją wprowadzić w życie. Strona społeczna podkreśliła, że zmiany, szczególnie dotyczące świadczenia za długoletnią służbę, są bardzo oczekiwane przez środowisko i wielu funkcjonariuszy swoją decyzję o odejściu na zaopatrzenie emerytalne warunkuje wprowadzeniem tego świadczenia. Podkreślono, iż wdrożenie proponowanych rozwiązań nie będzie miało negatywnych skutków dla budżetu Państwa, a wręcz przyniesie oszczędności. Przewodniczący KSP poinformował, że Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” będzie wspierać ten projekt podczas procedowania, licząc na jak najszybsze wejście w życie ustawy. Podkreślić należy fakt, że na etapie konsultacji uwzględnione zostały uwagi zgłaszane przez KSP NSZZ „Solidarność” dotyczące między innymi uproszczenia procedury przyznawania świadczenia, tak aby miało ono charakter jak najbardziej powszechny.

Zwrócono również uwagę Ministra na inne z bieżących spraw, którymi zajmuje się Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ. Są to między innymi:

  • Unormowanie zasad składania przez strażaków oświadczeń majątkowych – Zdaniem KSP NSZZ „Solidarność” powinno się opracować inny wzór oświadczenia dla strażaków „liniowych”, a inny dla stanowisk kierowniczych. KSP nie widzi potrzeby, aby zakres oświadczenia był tak szeroki dla wszystkich funkcjonariuszy;
  • Wymiana legitymacji służbowych – Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” zwracała się z inicjatywą wymiany dokumentów osobistych strażaka na nowszy, bardziej uniwersalny i trwalszy dokument;
  • Dodatki za służbę w warunkach szkodliwych – Przewodniczący zwrócił uwagę na fakt bardzo wielu kontrowersji związanych z kwalifikacją zdarzeń do poszczególnych grup szkodliwości. Zasugerowano zmianę przepisów w tym zakresie na przejrzyste i nie powodujące tylu niedomówień;
  • Rozliczanie ponadnormatywnego czasu służby w kontekście przyznanych środków.

Na zakończenie spotkania poruszono również temat współpracy z kierownictwem Państwowej Straży Pożarnej. Oceniono, że bieżące działania KG PSP są pozytywnie odbierane przez strażaków, a współpraca w zakresie codziennych spraw związanych ze służbą przebiega dobrze. Przykładem jest powołanie w ostatnim czasie przez KG PSP zespołu do opracowania nowego wzoru umundurowania. W zespole pracują przedstawiciele KSP NSZZ „Solidarność”.

spotkanie mswia

Sprawdź również

błonie

Rosną szeregi mazowieckiej Solidarności

W dniu 13 lipca 2020 r. w Błoniu odbyło się zebranie założycielskie NSZZ „Solidarność” w KP ...