Służby mundurowe zostaną objęte nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że podległe mu służby mundurowe zostaną objęte nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zmiany w strukturze organizacyjnej sanepidu i likwidacja od 1 lipca 2020 r. Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA to niektóre rozwiązania zawarte w nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, którą w lutym podpisał prezydent Andrzej Duda.

Połączenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA ma na celu ujednolicenie prowadzonych kontroli i działań nadzorczych.

To dobre rozwiązanie, które z całą pewnością sprawdzi się w praktyce. Naszym głównym celem jest wzmocnienie działań prowadzonych przez inspektorów, także w kontekście służb podległych MSWiA. Jeden podmiot odpowiedzialny za nadzór sanitarny jest gwarancją dobrego funkcjonowania inspekcji – podkreślił Błażej Poboży, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zadania i uprawnienia obu instytucji nie różnią się od siebie. Służby podległe MSWiA nie ucierpią na zmianie organizacyjnej, która niebawem wejdzie w życie. Nadal będzie kontrolowana m.in. higiena służby i pracy.

Państwowa Inspekcja Sanitarna przejmie zadania dotyczące nadzoru sanitarnego m.in. nad Policją, Państwową Strażą Pożarną i Strażą Graniczną, które dotychczas wykonywała Państwowa Inspekcja Sanitarna MSWiA. Połączenie PIS i PIS MSWiA ujednolici praktykę działania i ramy prowadzonych kontroli.

Zmianie nie ulegnie zakres kontroli i nadzoru nad warunkami higienicznymi, sanitarnymi i zdrowotnymi – zmieni się jedynie instytucja przeprowadzająca te czynności. Nowelizacja ma zatem charakter organizacyjny i porządkujący – powiedział wiceminister Błażej Poboży.

Państwowa Inspekcja Sanitarna będzie mogła korzystać z wiedzy i doświadczenia dotychczasowych pracowników inspekcji sanitarnej MSWiA. Dotychczasowi inspektorzy sanitarni MSWiA staną się bowiem pracownikami Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zmiana zakłada również ciągłość wydanych przez PIS MSWiA zezwoleń, pozwoleń i innych aktów administracyjnych, jak również ważność zaleceń pokontrolnych.

W Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA w całym kraju jest obecnie zatrudnionych 75 osób. Decyzja kierunkowa o połączeniu obu instytucji zapadła w grudniu 2019 r.

Panstwowa-Inspekcja-Sanitarna

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …