Zmiany komendantów wojewódzkich na Pomorzu oraz Warmii i Mazurach

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Komendanta Głównego PSP z dniem 31 marca 2020 roku powołał st. bryg. Piotra Sochę na stanowisko Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Dotychczas zajmujący to stanowisko nadbryg. Tomasz Komoszyński z dniem 31 marca 2020 roku został powołany na stanowisko warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego PSP.

Zdający obowiązki warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Bogdan Wierzchowski przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.

30 marca 2020 r. w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji akty powołania wręczył st. bryg. Krzysztof Hejduk Zastępca Komendanta Głównego  Państwowej Straży Pożarnej.

pom1

pom

warmazur

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …