Posiedzenie Rady Międzyregionalnej Sekcji NSZZ Solidarność strażaków PSP woj. łódzkiego

W dniu 05.11.2019 r w siedzibie KW PSP w Łodzi odbyło się posiedzenie Rady Międzyregionalnej Sekcji NSZZ Solidarność strażaków PSP woj. łódzkiego oraz Przewodniczących Komisji Zakładowych z terenu województwa łódzkiego.

W zabraniu wzięli udział zaproszeni goście: Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi nadbryg. Jarosław Wlazłowski, Naczelnik Wydziału Kadr mł. bryg. Andrzej Marczak, Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego bryg. Wojciech Wieloch, Z-ca Przewodniczącego Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ Solidarność PIotr Ścieśko, Zastępcy Przewodniczącego KSP NSZZ Solidarność Bartłomiej Mickiewicz i Paweł Dela.

Zebranie prowadził Przewodniczący Rady Międzyregionalnej Sekcji NSZZ Solidarność strażaków PSP woj. łódzkiego Adam Pstrokoński.

Na zebraniu omówiono wiele nurtujących łódzkich strażaków tematów, m. in.:

  1. Problem zbyt niskich minimów operacyjnych oraz niewystarczających środków pieniężnych na wypłaty rekompensaty strażakom za ponadnormatywny czas służby,
  2. Szacowanych kwot podwyżek dla funkcjonariuszy PSP i pracowników cywilnych w 2020 r. oraz możliwych sposobów ich rozdziału,
  3. Szczegółowych zasad ewidencji czasu służby, wolnego z tytułu krwiodawstwa, godzin z zawodów, reprezentowania ze sztandarem, udziału w szkoleniach, kursach, itp.
  4. Omówiono weryfikację/kontrolę oraz zasady wypełniania oświadczeń majątkowych,
  5. Omówiono zasady wypłat równoważników mieszkaniowych,
  6. Omówiono zagadnienia związane z zapewnieniem wody pitnej dla strażaków podczas działań ratowniczo – gaśniczych,
  7. Poruszono temat przepisu kwalifikacyjnego,
  8. Omówiono proces prac i negocjacji związanych z nowymi warunkami ubezpieczeniowymi dla funkcjonariuszy PSP i członków ich rodzin.

łódź

łódź2

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …