Spotkanie z Ministrem Mariuszem Kamińskim

W czwartek (31 października br.) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński spotkał się z przedstawicielami związków zawodowych działających w strukturach Państwowej Straży Pożarnej. W spotkaniu wziął udział również Edward Zaremba, pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. związków zawodowych.

Przedstawiciele strony związkowej poinformowali Ministra o problemach nurtujących środowisko pożarnicze. W nawiązaniu do stanowiska Rady KSP NSZZ „Solidarność” powiadomiono również o niepokojach, co do realizacji porozumienia pomiędzy MSWiA, a związkami zawodowymi, zawartego 8 listopada 2018 r.

Pan Minister Kamiński zadeklarował, że wszystkie postulaty porozumienia zostaną spełnione. Obecnie trwają końcowe prace nad konkretnymi rozwiązaniami, które w najbliższym czasie zostaną przedstawione związkom zawodowym do akceptacji. Ponadto Minister poinformował, że w przyszłorocznym budżecie Państwa zagwarantowano środki na realizację podwyżek i zwiększoną rekompensatę za ponadnormatywny czas służby.

Krajową Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” na spotkaniu reprezentowali Przewodniczący Krzysztof Andura oraz Wiceprzewodniczący Bartłomiej Mickiewicz.

31_10_2019_Spotkanie

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …